Lies and Deceit

Starter:
Slutter:
Lokasjon:
Panelholder:
Sophie Riis & Silje Danielsen

Sminke er en av de viktigste verktøyene en cosplayer har i transformasjonen vår til en annen karakter.

Målet vårt er å bli til noen andre - og ingenting er så gøy som å se en karakter komme til live gjennom en selv.
Med små grep kan man legge kronen på verket og virkelig gjøre siste finish for å ligne så mye som mulig på karakteren man vil være.


Men hva er forskjellen på foundation og concealer? Hvordan lager man et arr?
Hva må man egentlig ofre til eyeliner-gudene?
Og hva gjør man hvis en karakter ikke har øyenbryn?

Sophie og Silje vil snakke om sine egne teknikker, samt teori bak sminke som er lurt å ha med seg inn i transformasjonens verden.
De vil ta for seg en typisk sminke steg for steg, samtidig som de vil gå over generelle ting som alltid er lurt å tenke på.

Foto credit: Sophie Riis Cosplay

Makeup is one of the most important tools a cosplayer has in our transformation into another character.

Our goal is to become someone else - and nothing is more fun than seeing a character come to life through yourself.
With small steps, you can put the finishing touches on the job and really put the finishing touches on to resemble the character you want to be as much as possible.

But what is the difference between foundation and concealer?
How do you create a scar? What do you really have to sacrifice to the eyeliner gods?
And what do you do if a character has no eyebrows?

Sophie and Silje will talk about their own techniques, as well as the theory behind make-up, which is a good idea to take with you into the world of transformation.
They will deal with a typical make-up step by step, while also going over general things that are always good to think about.

Foto credit: Sophie Riis Cosplay