Metrocon 2023 holdes 07-08. Oktober
på Clarion Hotel Energy!
Følg oss på sosiale medier
for oppdateringer<3