Aktiviteter
Under Metrocon har vi et bredt utvalg av aktiviteter!
Med flere konkurranser (ikke bare cosplay), paneler, workshops, stands og spill.
Under finner du litt mer info om dem.