Hado Sport

Starter:
Saturday
13:00
Slutter:
Sunday
17:00
Lokasjon:
2. Etasje
Panelholder:

HADO AR Sport er opprinnelig fra Japan, og blir stadig mer populær i utlandet.  

HADO Sport ligner på kanonball, men i AR format.
AR står for Augmented Reality, ofte kalt utvidet virkelighet på norsk.
Her erstatter man ikke alle synsinntrykk, men legger et lag med digitalt tilleggsinnhold oppå et bilde, gjerne levert direkte fra et kamera.

Spillet kan spilles med 1-6 spillere, der 3 personer danner 1 lag.
Spillerne må være i bevegelse, og skuddene ser man kun via brillene man bruker og på tilskuerskjermen.

For å spille Hado AR Sport, trenges et område på 10X6m og tilgang til internett.
Dette konseptet fungerer like godt ute som inne, så lenge det er fint vær.

Sporten passer for alle aldersgrupper.

HADO AR Sport is originally from Japan, and is becoming increasingly popular abroad.

‍HADO Sport is similar to cannonball, but in AR format.

AR stands for Augmented Reality.
AR adds a layer of additional digital content on top of an image, preferably delivered directly from a camera.

The game can be played with 1-6 players, where 3 people form 1 team.
The players must be in motion, and the shots can only be seen via the glasses you wear or through a spectator screen.

To play Hado AR Sport, you need an area of 10X6m and access to the internet.
This concept works just as well outside as inside, as long as the weather is nice.

The sport is suitable for all age groups.