War of the Wigs

Starter:
Sunday
14:00
Slutter:
Sunday
15:30
Lokasjon:
Moon Room - 2. Etasje
Panelholder:
Sophie Riis & Silje Danielsen

Parykker er noe de aller fleste cosplayere vil få bruk for en eller annen gang i sin cosplay-karriere, men som kan være ganske fryktinngytende å begi seg ut på hvis man ikke vet hva man driver med!

Hva er en effileringssaks?
Hvorfor trenger du ekstra wefts?
vordan fungerer håret til Cloud Strife i vår verden?!
Alt dette og mye mer vil Sophie og Silje hjelpe deg med i War of the Wigs.

De har begge over 10 års erfaring med cosplay, og har opparbeidet seg bred kunnskap om parykker. Begge har bakgrunn i frisørfaget, som gir dem ekstra tyngde bak forskjellige klippeteknikker og stylingmetoder.

De vil snakke om hvordan man tar for seg et parykk-prosjekt fra start til slutt - og gi deg mange viktige og snedige tips og triks på veien!

Photo credit: Ina GolfInstagram: @ina.golf

Wigs are something that the vast majority of cosplayers will use at one point or another in their cosplay career, but can be quite intimidating to embark on if you don't know what you're doing!

What is a depilator?
Why do you need extra wefts?
How does Cloud Strife's hair work in our world?!
All this and much more, Sophie and Silje will help you with in War of the Wigs.

They both have over 10 years of experience with cosplay, and have built up a wide knowledge of wigs. Both have a background in hairdressing, which gives them extra weight behind different cutting techniques and styling methods.They will talk about how to tackle a wig project from start to finish - and give you lots of important and crafty tips and tricks along the way!

Photo credit: Ina GolfInstagram: @ina.golf